Część 4. Generowanie numeru zamówienia

Pobieramy dzisiejszą datę W części drugiej utworzyliśmy arkusz o nazwie „PRZETWARZANIE” do tej pory był on pusty. Nadeszła właściwa pora aby i za niego się zabrać. Numer naszego zamówienia uzależnimy w naszym formularzu od dwóch rzeczy mianowicie od inicjałów zamawiającego oraz od dzisiejszej daty. W tym celu przejdźmy do arkusza…

Continue Reading

Część 3. Autouzupełnianie pól z tabeli

Funkcja „WYSZUKAJ.PIONOWO” Możemy już wybierać z rozwijanej listy naszych dostawców, pora aby reszta pół dotyczących dostawcy uzupełniała nam się na podstawie informacji zapisanych w arkuszu „DANE”. W tym celu dla każdej komórki, która ma te dane zawierać musimy napisać formułę. Wykorzystamy do tego funkcję „Wyszukaj pionowo”. Klikamy lewym przyciskiem myszy…

Continue Reading