Sprawdź jaka jest waga blach, które chcesz kupić i wykorzystać.

Wybierz materiał:

Podaj parametry:
mm
mm
mm
kg/dm3
kg

Poniżej znajduje się kalkulator do obliczania wagi prętów i wałków

Wybierz materiał:

Podaj parametry:
mm
mm
kg/dm3
kg