Kilka słów wstępu

Microsoft Excel jest to program zwany arkuszem kalkulacyjnym wydany po raz pierwszy przez firmę Microsoft w 1985 roku. Trudno znaleźć inną aplikację o tak szerokim zastosowaniu. Z każdym nowym wydaniem zwiększała się funkcjonalność, a także łatwość obsługi. Dziś oprogramowanie to jest wykorzystywane począwszy od gospodarstw domowych, na wielkich międzynarodowych koncernach kończąc.

O programie

Program Excel jest w skrócie bardzo zaawansowanym narzędziem do pozyskiwania najważniejszych informacji z dużych pokładów danych. Można go swobodnie wykorzystać do zwykłych codziennych obliczeń i śledzenia różnego rodzaju informacji. Sednem aplikacji jest sieć komórek, w których zawarte są liczby, teksty, formuły. Arkusz kalkulacyjny składa się z wierszy i kolumn komórek, do których użytkownik wprowadza dane. Dane te można sumować, sortować, filtrować, budować z nich tabele i na ich podstawie tworzyć wykresy. [1]

Zajrzyj na poniższe strony i dowiedz się więcej:

Źródła:
[1] Microsoft Excel 2013 – Pomoc