Część 5. Pierwsze makro

Ustawienia Excela

Zanim zabierzemy się za pisanie naszego pierwszego makro musimy najpierw odblokować kartę w Excelu z narzędziami, która domyślnie jest ukryta. W tym celu klikamy w menu głównym zakładkę „PLIK”, dalej na samym dole z lewej strony „Opcje”. Następnie mamy z lewej strony opcję „Dostosowywanie Wstążki” i z prawej strony trzeba zaznaczyć w kartach głównych opcję „Deweloper”. Dokładnie tak jak na Rysunku 1.

Rysunek 1. Opcję programu Excel

Pojawiła nam się teraz nowa zakładka w menu głównym programu. Dostajemy dzięki temu dostęp do wielu przydatnych funkcji, które w zasadzie zmieniają nasz arkusz w mały program. My skupimy się na razie na okienku „Kod”.

Czym są makra?

Makrem możemy nazwać czynność, bądź zestaw czynności, które są wykonywane wielokrotnie, a zatem są zdaniami powtarzanymi w obrębie naszych arkuszy. Utworzymy teraz nowe makro i nazwiemy je „pobieranie_danych”. W tym celu wchodzimy w zakładkę Deweloper i klikamy w ikonę „Makra” jak na Rysunku 2.

Rysunek 2. Zakładka Deweloper

W okienku, które nam wyskoczyło W polu pod „Nazwa makra:” możemy wpisać „pobieranie danych” gdy to zrobimy odblokuje nam się z prawej strony przycisk „Utwórz” (jak na Rysunku 3).

Rysunek 3. Utworzenie makra

Po kliknięciu do naszego arkusza dodane zostaje pierwsze makro. Zostaje ono automatycznie otwarte i powinno wyglądać tak jak na Rysunku 4.

Rysunek 4. Pierwsze makro

Makra w pakiecie Office pisze się w języku Visual Basic, stąd też nazwa naszego okna to „Microsoft Visual Basic for Applications”.  Okienko to pozwala na naprawdę dużo, można w zasadzie stworzyć w nim pełnoprawną aplikację okienkową działającą wewnątrz Excela. Na początku będziemy wykorzystywać jedynie wbudowany edytor tekstu, w którym napiszemy nasze wszystkie komendy dla programu. Nasze makro zawarte jest między linijkami tekstu, które zostały automatycznie wygenerowane.

Sub pobieranie_danych()

End Sub

Visual Basic

Visual Basic jest prostym wysokopoziomowym językiem programowania jak każdy inny język ma swoją składnię, czyli w dużym skrócie początek, koniec i rozwinięcie. Najważniejsze w programowaniu to wiedzieć dokładnie co program ma dla nas wykonać. Główne zadania w naszym przypadku to sprawdzenie czy znajdują się jakieś pliki rysunkowe w folderze i zapisanie ich nazw w naszym arkuszu. Do tego będziemy potrzebować kilku danych czyli:

  • Rozszerzenia pliku – wczytamy pliki o rozszerzeniu dxf.
  • Ścieżki, w której znajdują się pliki.
  • Nazw plików.

W następnej części znajdą się informację o tym jak pobierać i przetwarzać te dane.

Część 1. Wygląd formularza – coś na dobry początek
Część 2. Rozwijane listy – pola wyboru
Część 3. Autouzupełnianie pól z tabeli
Część 4. Generowanie numeru zamówienia
Część 5. Pierwsze makro
Część 6. Pobieranie nazw plików z katalogu

Dodaj komentarz