Część 4. Generowanie numeru zamówienia

Pobieramy dzisiejszą datę

W części drugiej utworzyliśmy arkusz o nazwie „PRZETWARZANIE” do tej pory był on pusty. Nadeszła właściwa pora aby i za niego się zabrać. Numer naszego zamówienia uzależnimy w naszym formularzu od dwóch rzeczy mianowicie od inicjałów zamawiającego oraz od dzisiejszej daty. W tym celu przejdźmy do arkusza „PRZETWARZANIE”. W komórce G5 wpisujemy „Data”, a w G5 „Numer zamówienia”. Kolumny znajdujące się wcześniej wykorzystamy później. Przechodzimy teraz do komórki G6. Do niej Excel będzie zaciągać aktualną datę z systemu. Żeby to zrobić wystarczy tak jak jest to pokazane na Rysunku 1 wejść w zakładkę „FORMUŁY” dalej „Data i godzina” i z rozwijanej listy wybrać opcję „DZIŚ”.

Rysunek 1. Wstawianie daty

Format daty

Teraz zmienimy sobie format naszej daty aby był milszy dla oka. W tym celu wchodzimy w zakładkę „NARZĘDZIA GŁÓWNE” i w polu opisanym jako „Liczba” klikamy na rozwijaną listę, w której domyślnie jest przypisana wartość „Ogólne” i wybieramy „Data długa” (tak jak na Rysunku 2).

 

Rysunek 2. Format czasu

Następnie wracamy do arkusza „FORMULARZ” i klikamy lewym przyciskiem myszy w pole tekstowe „data” znajdujące się w prawym górnym rogu naszego arkusza. W polu funkcji wpisujemy „=” i przechodzimy z powrotem do arkusza „PRZETWARZANIE”, klikamy komórkę G2 i wciskamy na klawiaturze Enter. W efekcie uzyskujemy funkcje przedstawioną poniżej.

=PRZETWARZANIE!G2

Data na naszym formularzu będzie teraz zawsze odpowiadała aktualnej dacie. Jeśli ktoś będzie chciał ją zmienić wystarczy ręcznie wpisać żądaną wartość. Wejdźmy teraz do arkusza „PRZETWARZANIE” i w komórce G3 wpiszmy poniższą funkcję.

=DZIEŃ(DZIŚ())&"/"&MIESIĄC(DZIŚ())&"/"&ROK(DZIŚ())

Składamy numer zamówienia w całość

Funkcja ta pobiera dzień z dzisiejszej daty, następnie wstawia średnik, po czym pobiera miesiąc z dzisiejszej daty, wstawia kolejny średnik i na końcu pobiera również rok z dzisiejszej daty. Wykorzystamy to do zrobienia numeru naszego zamówienia. Mamy już jedną składową, wystarczy teraz do niej dodać inicjały zamawiającego aby otrzymać pełny numer zamówienia. Zrobimy to w komórce G6 w arkuszu „PRZETWARZANIE”. W arkuszu „DANE” z imienia i nazwiska wyciągnęliśmy w jednej z poprzednich lekcji pierwsze litery, nie łączyliśmy ich od razu w tabeli co byłoby tu małym uproszczeniem, ale nie pozwoliłoby nam przećwiczyć nowo poznanych funkcji, tak więc idziemy w tym przypadku trochę dłuższą droga i wpisujemy w komórce G6 poniższą funkcję.

=WYSZUKAJ.PIONOWO(FORMULARZ!F28;DANE!K3:Q17;6)&WYSZUKAJ.PIONOWO(FORMULARZ!F28;DANE!K3:Q17;7)&$G$3

Teraz przeanalizujmy ją kawałek po kawałku. Zaczynamy od:

=WYSZUKAJ.PIONOWO(FORMULARZ!F28;DANE!K3:Q17;6)

Excel odczytuje zawartość komórki F28 w arkuszu „FORMULARZ” i szuka tej wartości w arkuszu „DANE” w komórkach od K3 do Q17 i pobiera wartość szóstą licząc od kolumny K a więc znajdującą się w kolumnie P. Otrzymujemy literę inicjału z imienia osoby zamawiającej. Zobaczy kolejną część:

&WYSZUKAJ.PIONOWO(FORMULARZ!F28;DANE!K3:Q17;7)

Do pierwszej litery poprzez znak & analogicznie do poprzedniej formuły wartość siódma licząc od kolumny K, a więc znajdująca się w kolumnie Q będącą literą inicjału z nazwiska osoby zamawiającej. Do tego wszystkiego za pomocą poniższej formułki dodajemy utworzoną wcześniej datę z komórki G3. Dodałem tutaj jeszcze dwa znaki $. Nie są one w tym przypadku niezbędne, ale warto pokazać ich działanie. Znaki te blokują współrzędna naszej komórki, czyli jeśli chcielibyśmy przeciągnąć to funkcję na niżej to G3 zawsze będzie G3, a nie np. G4 lub H3.  Mamy przygotowany już nasz numer zamówienia pozostaje nam go tylko przepisać do formularza. W tym celu wchodzimy do arkusza „FORMULARZ”, klikamy na pole tekstowe z treścią „numer” znajdujące się obok tekstu „Numer zamówienia:”. Wpisujemy w nie „=” i klikamy na arkusz „PRZETWARZANIE” i wybieramy komórkę G6. Po wciśnięciu na klawiaturze Enter mamy nasz numer gotowy. Poniżej funkcja, która powinna nam powstać:

=PRZETWARZANIE!G6

Część 1. Wygląd formularza – coś na dobry początek
Część 2. Rozwijane listy – pola wyboru
Część 3. Autouzupełnianie pól z tabeli
Część 4. Generowanie numeru zamówienia
Część 5. Pierwsze makro
Część 6. Pobieranie nazw plików z katalogu

Dodaj komentarz