Część 2. Rozwijane listy – pola wyboru

Rozwijane listy – zaczynamy

Mamy już wstępnie sformatowany arkusz, pora zabrać się za konkrety. Pora aby nasz formularz korzystał z danych zawartych w arkuszu i za pomocą rozwijanych list ułatwił użytkownikowi pracę. Za pomocą „+” znajdującego się na dole ekranu dwa nowe arkusze. Nazywamy je kolejno „DANE” i „PRZETWARZANIE”. W pierwszym umieścimy naszą małą bazę danych odnośnie dostawców oraz osób zamawiających. Drugi arkusz wykorzystamy do przetwarzania danych pobieranych przez nasz formularz. Utwórzcie w arkuszu „DANE” tabelkę jak na Rysunku 1, pamiętając aby numery nagłówków komórek były takie same jak w poradniku. Dane w komórkach wpiszcie własne, łatwiej się w tym później połapiecie.

Rysunek 1. Dane formularza

 

Dodajemy inicjały

Informacje, które tu teraz wpisaliśmy będą wykorzystane na formularzu zamówień jako rozwijane listy. W komórce P3 wpiszemy funkcję, która będzie nam sama pobierać pierwszą literę z imienia. Użyjemy do tego funkcji LEWY(), która została przedstawiona poniżej.

=LEWY(K3;1)

Funkcja ta skraca napis z komórki K3, do ilości znaków od lewej strony. Za ilość znaków odpowiada drugi parametr w tej funkcji w tym przypadku jest to cyfra 1. Tak samo robimy z pierwszą literą nazwiska w komórce Q3.

=LEWY(L3;1)

Obie funkcje przeciągamy na wiersze poniżej.

Sprawdzamy poprawność danych

Powracamy teraz do arkusza „FORMULARZ”. Lewym przyciskiem myszy klikamy na komórkę w Dostawcy, gdzie wpisaliśmy „Nazwa” (A15).  Następnie wchodzimy w zakładkę „DANE” i dalej w element „Poprawność danych” tak jak na Rysunku 2.

Rysunek 2. Wybór pola

Teraz w zakładce „Ustawienia” w Kryterium poprawności „Dozwolone” wybieramy „Lista”, a w „Źródło” małą ikonkę do zaznaczania komórek (Rysunek 3).

Rysunek 3. Sprawdzenie poprawności danych

Po wciśnięciu wchodzimy w arkusz „DANE” i wybieramy zakres komórek zaczynający się od komórki A3 w dół, aż do miejsca, w którym będą się kończyć nazwy dostawców, załóżmy że będzie to A15. W oknie „Sprawdzanie poprawności danych” powstaje formuła:

=DANE!$A$3:$A$15

Powyższą formułę, można oczywiście było wpisać ręcznie, ale metoda zaznaczania jest chyba w tym przypadku wygodniejsza. Dalej zamykamy okienko. I klikamy przycisk „OK”. W ten oto sposób zrobiliśmy pierwszą listę rozwijaną. Tą samą czynność powtórzymy do pól „imię nazwisko” (F28), „Rodzaj usługi” (A22), „Dodatkowo” (F23). Jednak zanim zaczniemy przejdziemy do arkusza „DANE” i  w komórce M3 wpiszmy następującą komendę:

= K3&” ”&L3

Przeciągamy tą komórkę w dół tak aby formuła przypisała nam się do wszystkich osób zamawiających. W ten sposób Imię i Nazwisko łączy nam się i zapisuje jako jedno wyrażenie. Nowo powstały twór wykorzystamy do rozwijanej listy. Robimy to tak jak w przypadku nazwy dostawcy. Czyli klikamy lewym przyciskiem na komórkę „imię nazwisko” (F28) w zakładce „DANE” wybieramy „Poprawność danych”, następnie w „Dozwolone” wybieramy „Lista” i zaznaczamy obszar w arkuszu „DANE” od M3 do M15, powstaje nam w ten sposób formuła:

=DANE!$M$3:$M$15

Operację powtarzamy dla Komórek „Rodzaj usług” (A22) oraz „Dodatkowo” (F23).

Część 1. Wygląd formularza – coś na dobry początek
Część 2. Rozwijane listy – pola wyboru
Część 3. Autouzupełnianie pól z tabeli
Część 4. Generowanie numeru zamówienia
Część 5. Pierwsze makro
Część 6. Pobieranie nazw plików z katalogu

Dodaj komentarz