Część 1. Wygląd formularza – coś na dobry początek

Zaczynamy nasz mały tutorial!

W pierwszej części omówimy podstawowe funkcje, które sprawią, że wygląd formularza będzie dokładnie taki chcemy. Większość użytych opcji to opcje podstawowe, które większość korzystających osób będzie znać. Chcę jednak aby od początku do końca wszystko było na tyle wyjaśnione aby każdy kto nigdy wcześniej styczności z Excelem poradził sobie bez problemu.

Pracę nad naszym formularzem zamówień zaczniemy od zmiany nazwy arkusza „Arkusz1” na „FORMULARZ” – wystarczy kliknąć na napis u dołu ekranu. Po podświetleniu można wpisać nową wartość. Zapisujemy plik jako „FORMULARZ ZAMÓWIEŃ.xls” – wybieramy typ zapisu jako „Skoroszyt programu Excel 97-2003 (*.xls). Pozwoli to odpalić nasze dzieło na starszych wersjach programu.

Rysunek 1. Zmiana nazwy arkusza

Ustawienia strony

Następnym krokiem będzie zdefiniowanie wymiarów naszego arkusza, parametrów wydruku i innych ważnych kwestii tak aby uniknąć dalszych problemów z wyglądem formularza. W tym celu wchodzimy do zakładki w górnym pasku o nazwie „UKŁAD STRONY”. Mamy tu tak naprawdę dwie ścieżki zmian, które prowadzą nas do takich samych wyników. Pierwsza polega na wykorzystaniu widocznych ikonek ustawień, druga z kolei na wejściu w „Ustawienia strony” (kliknięcie lewym przyciskiem na małą ikonkę zaznaczoną na Rysunku 2. czerwonym kółkiem). W poradniku wykorzystamy tę drugą, gdyż daje nam ona większe możliwości dopasowania formularza do naszych potrzeb.

Rysunek 2. Skalowanie do rozmiaru

Zaczynamy od opcji skalowania obrazu i ustawiamy w polu „Szerokość:” oraz „Wysokość:” wartość „Automatyczna”, natomiast „Skala:” ustawiamy na wartość „100%”. Ustawienie to sprawia, że czcionki podczas wydruku będą zawsze tej samej wartości, problem może się pojawić w przypadku gdy wyjdziemy gdzieś z tekstem poza stronę, wtedy wydrukuje nam się dodatkowa strona z tym co wystaje. Można by tego uniknąć ustawiając w polu „Szerokość:” wartość „1 strona” niestraszne stają się nam wtedy długie nazwy i teksty. Niestety jednak przy każdym wydłużaniu kolumn bądź dodawaniu nowych zmieniać się nam będzie skala wydruku, a tym samym zmieni się rozmiar wszystkich podstawowych napisów. Jeśli zależy nam nad tym aby bardziej zapanować nad stroną wizualną ustawiamy w okienku „Szerokość:” na „Automatyczna”, a „Skala:” wartość „100%”. Zamykamy okienko z ustawieniami. Jeśli wejdziemy teraz w zakładkę „WIDOK” i klikniemy w „Układ strony” (jak na Rysunku 3.) zobaczymy co mieści się na naszej drukowanej stronie.

Rysunek 3. Układ strony

Obszar wydruku

Naszym następnym krokiem będzie ustawienie obszaru wydruku. Na arkuszu zaznaczamy sobie pole od A1 do H34 i klikamy na ikonkę „Obszar wydruku” następnie wybieramy „Ustaw obszar wydruku” (tak jak na Rysunku 4.). Od teraz obszar naszego formularza, który będziemy chcieli wydrukować znajduje się w cienkiej ramce. Żeby zobrazować jak to faktycznie działa w polu G35 oraz I15 dodajmy dowolny napis, następnie klikamy w menu głównym „PLIK” i dalej „Drukuj” w podglądzie wydruku znajdującym się po prawej stronie widzimy, że dodane napisy są niewidoczne, a więc wszystko co znajduje się za ramką będzie dla naszej drukarki niewidoczne.

Rysunek 4. Ustawianie obszaru wydruku

Rysujemy formularz

Mamy już ustawione podstawowe opcje naszego dokumentu możemy więc przejść do strony projektowej. Podstawowe dane, które powinny znajdować się w naszym zamówieniu to przede wszystkim przedmiot zamówienia, który omówimy trochę później, dane zamawiającego, dane firmy która to zamówienie od nas otrzyma, informację o osobie zamawiającej, a także data oraz numer zamówienia.

Rysunek 5. Przykładowy formularz

Na Rysunku 5 znajduje się przykładowy wygląd formularza. Zachęcam do wykonania go w takim samym układzie (dane w tych samych komórkach) ułatwi to później zrozumienie poszczególnych formuł i pomoże odnaleźć popełnione błędy. Dane zamawiającego, napisy „Zamówienie”, „numer”, oraz „data” wykonane są jako pola tekstowe. Są one w tym przypadku bardzo wygodne bo można je umieścić w dowolnym miejscu, a także dodać oddzielną ramkę i nie muszą trzymać się ram żadnych komórek.

Rysunek 6. Pole tekstowe

Pola tekstowe

Pola tekstowe wstawia się bardzo łatwo – wchodzimy w zakładkę „WSTAWIANIE” i w menu po prawej stronie mamy element „Pole tekstowe” (jak na Rysunku 6.). Wstawiając pole najpierw określamy jego rozmiar ustawiając miejsca wierzchołków pola. Teraz ustawiamy w zakładce „FORMATOWANIE” w opcji „Wypełn. kształtu” wybieramy „Brak wypełnienia”, a w „Kontury kształtu” „Brak konturu” (tak jak na Rysunku 7). Kiedy dobierzemy już rozmiar i rodzaj czcionki  umiejscawiamy pole w żądanym przez nas miejscu. Tym sposobem sformatowaliśmy wstępnie wygląd formularza i możemy przejść do kolejnego etapu.

Rysunek 7. Ustawienia pola tekstowego

 

Część 1. Wygląd formularza – coś na dobry początek
Część 2. Rozwijane listy – pola wyboru
Część 3. Autouzupełnianie pól z tabeli
Część 4. Generowanie numeru zamówienia
Część 5. Pierwsze makro
Część 6. Pobieranie nazw plików z katalogu

Dodaj komentarz